Privat skiskule
Aktiviteter

Privat skiskule

Få skreddersydd skiinstruksjon til deg på ditt nivå. Book personleg trenar på ski!

Våre sertifiserte skiinstruktørar gjev deg tett oppfylgjing på ditt nivå. Skigleda blir endå større med god teknikk og trygge løypeval.