Skiskule ungdom  (12-15 år)
Aktiviteter

Skiskule ungdom (12-15 år)

Passer erfarne skiløparar som ynskjer få betra skiteknikken

Du er ein habil skikøyrar som meistrer raude og svarte løyper. Du ynskjer å terpe teknikk og skikøyring med ulikt terreng og underlag.