Skiskule vaksne (16+ år)
Aktiviteter

Skiskule vaksne (16+ år)

Passer for erfarne skiløparar som ynskjer forbetre teknikken sin

Du er ein habil skikøyrar som meistrer raude og svarte løyper. Du ynskjer å terpe teknikk og skikøyring med ulikt terreng og underlag.