Gåvekort Hangurstoppen Restaurant
Aktiviteter

Gåvekort Hangurstoppen Restaurant

Gåvekort på Hangurstoppen Restaurant kan nyttast når som helst innan 12 månadar frå kjøpsdato.

Når du kjøper gåvekort får du ei fil du kan skrive ut eller vidaresende og gje til mottakar.

Gåvekortet tek de med når de ynskjer å nytta det på Hangurstoppen Restaurant.