Skiskule born  (6-11 år)
Aktiviteter

Skiskule born (6-11 år)

Du har stått litt på ski før.

Du kan bremse og meistrer svingteknikk. Kan ta stolheis åleine og mestrer grøne bakker.