Skiskule ungdom (12-15 år)
Aktiviteter

Skiskule ungdom (12-15 år)

Du har stått litt på ski før. Lær meir ilag med andre på same nivå.

Du kan bremse og meistrer svingteknikk. Kan ta stolheis åleine og mestrer grøne bakker.