Skiskule vaksne (16 år +)
Aktiviteter

Skiskule vaksne (16 år +)

Du har stått litt på ski før.

Du kan bremse og meistrer svingteknikk. Kan ta stolheis åleine og mestrer grøne bakker.