Gondolbillett dagskort
Gondol Gondolbilletter

Gondolbillett dagskort

Med dagskortet kan du ta gondolbana så mange gonger du vil i løpet av ein til fleire dagar. Kjøper du 2- eller 3-dagerskort så ver obs på at kortet gjeld for samanhengande dagar. Velg å kjøpe nytt keycard (og hent ut kort i billettautomat) eller bruk eit eksisterande keycard (og gå rett til gondolen) når du kjøper dagskort.Vennligst merk at det er utvalde kabinar som kan nyttast til å ta med sykkel og at både du og sykkelen din må vera reine når du går inn i kabina.Korta er gyldige for dei datoane du bestiller.